Feestavond leden en oud-leden bij 50 jarig bestaan TTV Meppel


Hieronder een kort verslag van bovengenoemde feestavond die werd gehouden in 'Sporthal FC Meppel Gymnastiek'  en daaronder een foto-impressie. 


Na de Clinic voor de jeugd  en het Bedrijven Kampioenschap eerder dit jaar was het eindelijk zover.

 De grote feestavond op 7 december die georganiseerd was voor alle leden en oud-leden.

De avond in ‘Sporthal FC Meppel Gymnastiek’ was uitgestippeld door de feestcommissie bestaande uit: Addy, Erik en Klaas.

De presentatie van de gehele avond lag in handen van Klaas. (Hij voelde zich een vis in het water).

Na ontvangst met koffie en een petit fourtje, waarbij ‘oude’ bekenden - van Almere tot Emmen en van Friesland tot Venlo - elkaar weer de hand schudden, werd er begonnen met een mini-toernooi waaraan 16 leden en oud-leden deelnamen.

Er werd gestart  met een wedstrijd van 8 dubbels waarbij de stand na exact 5 minuten de uitslag bepaalde. Hierna begon het doorschuiven. De winnaars naar rechts, de verliezers naar links. Daarna werd er (na het oplossen van de botsingen tussen de zich in tegengestelde richtingen begevende spelers) plotseling verder gegaan in enkelspelen. De eerste 5 minuten, een al dan niet willekeurige, groep van 8 spelers en daarna de andere 8 spelers. Iedereen was inmiddels de draad kwijt waarom wie nu wanneer en tegen wie speelde, maar Klaas wist precies wat hij deed en na nog een 3e ronde enkelspel werd Roel Braamskamp uitgeroepen als de winnaar. Hij ontving onder luid applaus de winnaarsbokaal (ongeveer zo groot als het eerder door ons genuttigde petit fourtje, maar het was tenslotte ook een mini toernooi).

Een aantal mensen konden er geen genoeg van krijgen en wilden nog wat tegen elkaar blijven spelen maar Klaas stak hier een stokje voor door abrupt het licht uit te doen.

Hierna was het tijd voor een drankje en een hapje. Achter de bar stonden Margreet en Leandra die er voor zorgden dat niemand iets te kort kwam. De dames hadden de avond trouwens een dubbelfunctie want ze zorgden er ook nog voor dat alles op de gevoelige plaat werd vastgelegd zodat er bij ons 75 jarig jubileum  weer een mooie diapresentatie gegeven kan worden.

Deze avond was er een doorlopende diapresentatie van krantenberichten uit het verleden over de clubkampioenschappen en andere evenementen van TTV Meppel in de afgelopen 50 jaar. (Ons oud-lid Gerard staat nu in ieders geheugen gegrift).

Vervolgens werd er een Pub Quiz gehouden. Via loting werden de tafels gevormd die deelnamen aan deze Quiz. (om onverklaarbare reden kwam Klaas hier en daar nog een lootje omruilen maar daar werd door niemand tegen geprotesteerd).

De Quiz bestond uit een kleine 30 vragen (inderdaad het waren er 29) die betrekking hadden op tafeltennis in het algemeen en TTV Meppel in het bijzonder. De vragen werden door Leandra gesteld terwijl Addy en Margreet met schalen vol heerlijke dingen bij de nerveuze deelnemers langskwamen.

Na de vragen als: hoeveel toeren maakt een topspinbal per minuut (ja inderdaad 3000) tot hoeveel wedstrijdspelers stonden er op 1 december bij TTV Meppel ingeschreven, werd tafel D als winnaar uitgeroepen. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt welke schat aan ervaring daar stond.

Velen bleven nog lang napraten en genieten van de laatste hapjes en drankjes, tot ook de sfeerverlichting werd gedoofd.

Wij danken hierbij nogmaals Addy, Erik en de hele familie Pot. Voorts zijn wij van mening dat zo’n feest minimaal eens in de 5 jaar moet worden gehouden.