Het Bestuur van TTV Meppel wordt gevormd door:


Voorzitter

Michel ten Hoeve

infoTTVMeppel@gmail.com

 


Algemeen lid, ledenadministratie en website

Yolanda de Nennie

ledenttvmeppel@gmail.com

(Wedstrijd)secretaris

Richard Abels

wedstrijdsecretaristtvmeppel@gmail.com

 


Penningmeester

Klaas Pot

penningmeesterttvmeppel  @gmail.com 

 

 

Algemeen bestuurslid

Addy Koetje

infoTTVMeppel@gmail.com