Het Bestuur van TTV Meppel wordt gevormd door:


Voorzitter

Vacature

 

Onze voorzitter heeft na 25 jaar het stokje neergelegd. Hij voert op de achtergrond nog wel wat taken uit.

 


Algemeen lid, ledenadministratie en communicatie

Yolanda de Nennie

ledenttvmeppel@gmail.com

Penningmeester

Klaas Pot

penningmeesterttvmeppel  @gmail.com 

 

 

(Wedstrijd)secretaris

Frederik van Dijk

wedstrijdsecretaristtvmeppel@gmail.com