Statuten TTV Meppel


De Statuten volgen na goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering